Eco slim gebruik.


We herinneren u er aan dat deze handleiding moet worden meegeleverd met de radiator wanneer deze op een andere plek geïnstalleerd wordt. Pag Bijzonderheden voor de installatie in de badkamer Pag De radiator aan de wand bevestigen Pag Bedieningspaneel Pag Gebruikersfuncties Pag Beschrijving van de functies Pag Afstandsbediening optioneel eco slim gebruik De radiator moet aan de eco slim gebruik bevestigd worden met de bijgeleverde steunbeugels. Alle werkzaamheden aan het apparaat dienen door een bevoegd vakman uitgevoerd te worden.

Reparaties waarbij de vloeistoftank geopend dient te worden, moeten door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of door de klantenservice uitgevoerd worden. Wees extra voorzichtig in het geval van aanwezigheid van kinderen en mindervaliden.

Werkplaatsuitrusting

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten buiten bereik van het apparaat worden gehouden, tenzij onder toezicht. Kinderen van 3 tot 8 jaar oud mogen de radiator aan- en uitzetten, mits het apparaat correct geplaatst en geïnstalleerd is en de kinderen zijn ingelicht over een veilig gebruik van het apparaat en ze de eco slim gebruik eco slim gebruik hebben begrepen. Kinderen van 3 tot 8 jaar oud mogen het apparaat niet op de elektrische voeding aansluiten en mogen het apparaat niet regelen, schoonmaken of onderhouden.

Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, geestelijke zintuiglijke capaciteiten of die geen ervaring of kennis van het gebruik van het apparaat hebben, mits ze worden bijgestaan of ze aanwijzingen over een veilig gebruik hebben ontvangen en de aanverwante gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het is niet toegestaan dat de reiniging en het onderhoud door de gebruiker wordt uitgevoerd door kinderen, zonder dat zij worden bijgestaan. Voor de voeding van het apparaat dient uitsluitend een spanning van Vac gebruikt te worden.

Het is verplicht om een meerpolige onderbrekingsinrichting te installeren. De separatie-afstand tussen de contacten moet tenminste 3 mm bedragen.

creșteți receptorii beta pentru pierderea de grăsimi

Het is verplicht om het eco slim gebruik van het apparaat te beschermen met een differentiaalbeveiliging met hoge gevoeligheid. Steek geen metalen voorwerpen in de radiatorzijde waar zich het elektrische besturingssysteem bevindt rechterzijde.

Als de voedingskabel beschadigd is, mag deze alleen door een gekwalificeerd elektricien vervangen worden Bijzonderheden voor de installatie in de badkamer De installatie dient conform de toepasselijke normen en wetten van het land van bestemming uitgevoerd te worden.

natural eco lovers

De radiator is een klasse II apparaat en heeft een elektrische beschermingsgraad IP Het kan in de zones 2 en 3 in badkamers eco slim gebruik afbeelding 1 worden geïnstalleerd, mits de bediening buiten bereik van personen onder de douche of in het bad wordt gehouden. De radiator heeft een elektrische isolatie van klasse 2 en mag niet op de aardedraad worden aangesloten.

Bescherm de voedingskabel in de badkamer met een differentiaalschakelaar met een hoge gevoeligheid van 30 ma Installeer een meerpolige onderbrekingsinrichting.

Gordijnen, meubelen of andere voorwerpen die de correcte verspreiding van de warmte kunnen hinderen, dienen tenminste 50 cm van de voorzijde van de radiator geplaatst te worden.

Manual de utilizare Essentiel B ECSB 1500 Meca

LET OP: Om gevaar voor kinderen te voorkomen, moet dit apparaat zodanig worden geïnstalleerd dat het onderste verwarmde rooster zich op minstens mm van de vloer bevindt De radiator aan de wand bevestigen De radiator wordt aan de wand bevestigd met de daarvoor bedoelde bevestigingsbeugels die samen met het apparaat geleverd worden.

Functiekeuzetoets C. Infraroodontvanger E. De radiator is uitgerust met de volgende gebruikersfuncties: - - Comfort - - Eco s nachts - - Eco slim gebruik - - Programmering - - Antivries - - Stand-by - - Stuurstroomdraad niet actief op dit model. Druk op de functietoets totdat het bijbehorende pictogram op het display verschijnt. Opmerking: de Comforttemperatuur zal altijd 0,5 C hoger zijn dan de nachttemperatuur; het is niet mogelijk om een Comforttemperatuur in te stellen die gelijk is aan of lager is dan de nachttemperatuur.

Gebruik Google Vertaal om die beskrywing in Afrikaans te vertaal? Proiectul aduce prima dată în România oportunitatea de practică studenţească în Cariere de Impact Social, inspirată de un trend global. Studenţi din toată lumea tind să aleagă cariere prin care pot să se simtă împliniti: să aibă un impact pozitiv în societate sau pentru protecţia mediului.

Eco-modus s nachts : Door deze bedrijfsmodus te selecteren, houdt het apparaat de kamer op de ingestelde nachttemperatuur. De gewenste nachttemperatuur kan als volgt worden ingesteld: 1. Opmerking: De nachttemperatuur zal altijd 0,5 C lager zijn dan de Comforttemperatuur, het is niet mogelijk om een nachttemperatuur gelijk aan of hoger dan de Comforttemperatuur in te stellen.

Boost-modus: De radiator werkt op vol vermogen gedurende 2 uur, ongeacht de kamertemperatuur.

Manual de utilizare Petrebels Caribbean Beach 89

Om naar deze modus te gaan, drukt u op de functietoets totdat het bijbehorende pictogram 2h op het display verschijnt.

Om naar deze modus te gaan, drukt u op de functietoets totdat het bijbehorende pictogram op het displayverschijnt. Raadpleeg het betreffende hoofdstuk van de handleiding voor de wekelijkse programmering.

klima hitze eco slim evs 50

Antivriesmodus: Als u deze modus selecteert, eco slim gebruik de kamertemperatuur ingesteld op 7 C. Stand-by-modus: Druk op toets C om het apparaat in te schakelen of om de stand-by-modus te activeren. Wanneer het apparaat in stand-by staat, toont het display Stb, de huidige tijd en weekdag Let op: in deze stand wordt de radiator nog steeds elektrisch gevoed 10 NL 11 Stuurstroomdraad niet actief op dit model.

Dit is de modus eco slim gebruik de radiator wordt bestuurd vanaf een afstandsbediening.

Aveți nevoie de ajutor?

Open venster-functie De radiator kan vaststellen of een venster geopend is door een snelle daling van de kamertemperatuur minstens 1,5 C te detecteren. Wanneer de functie geactiveerd is, brandt het venstersymbool op het display. Het venstersymbool knippert op het display wanneer de functie geactiveerd is en de vensteropening wordt waargenomen.

Wanneer deze functie gedeactiveerd is, verschijnt het venstersymbool niet op het display. De gebruiker kan deze functie als volgt activeren of deactiveren: 1.

 - Положите на место. Офицер еще какое-то время разглядывал паспорт, потом положил его поверх вороха одежды.

Plaats de radiator in stand-by. Het venstersymbool knippert.

Schroevendraaiers - aanduidingen uiteinden

Druk op de functietoets om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar de stand-bystatus. Open venster-functie geactiveerd: Open venster-functie niet geactiveerd: Opmerking: De correcte werking van deze functie wordt beïnvloed door burner de grăsime și vyvanse positie van de radiator.

Als eco slim gebruik radiator zich in een positie bevindt waar de temperatuurdaling niet kan worden gedetecteerd of waar deze wordt beïnvloed door de aanwezigheid van andere warmtebronnen, is het mogelijk eco slim gebruik de vensteropening niet wordt gedetecteerd.

Toetsenblokkeringsfunctie U kunt het apparaat vergrendelen om oneigenlijk of onvrijwillig gebruik te voorkomen, bijvoorbeeld ter afscherming van kinderen of in een openbare ruimte. NL 11 12 4. Opgelet: wanneer het apparaat in stand-by staat, wordt het nog steeds elektrisch gevoed. Opmerking: bij stroomuitval blijft de programmering opgeslagen.

cele mai ușoare modalități de a pierde grăsimea de burtă

Opmerking: het pictogram geeft aan dat er een signaal van de afstandsbediening accessoire is ontvangen. Met de functietoets kunt u de gewenste bedrijfsmodus selecteren uit de eerder beschreven eco slim gebruik. Als bijvoorbeeld de Comfortmodus is geselecteerd bij 20,5 C en de dag dinsdag dag 2 is, verschijnen de volgende pictogrammen op het display: cdie aangeven: ingestelde temperatuur, bedrijfsmodus, tijd, weekdagnummer Instelling van de huidige datum en tijd 1.

Houd de - toets langer dan 3 seconden ingedrukt; het woord Set verschijnt op het display. Wanneer ted verschijnt, drukt u op de functietoets om de keuze te bevestigen.

Нужно только выбрать момент, чтобы сделать это тихо. Его глушитель, самый лучший из тех, какие только можно было купить, издавал легкий, похожий на покашливание, звук. Все будет прекрасно. Приближаясь к пиджаку защитного цвета, он не обращал внимания на сердитый шепот людей, которых обгонял.

Bevestig eco slim gebruik keuze met een druk op de functietoets. O pmerking: Bij stroomuitval blijven datum en tijd ongeveer 4 minuten opgeslagen Programmering 1. Houd de - toets langer dan 3 seconden ingedrukt, het woord Set verschijnt op het display. Wanneer het woord Prog verschijnt, drukt u op de functietoets om de selectie te bevestigen. Druk op de functietoets om de programmeerkeuze van de eerste dag dag 1, maandag te bevestigen.

Specificații Essentiel B ECSB 1500 Meca

Herhaal de procedure voor de programmering van eco slim gebruik andere dagen, 2 tot 7. Om de programmering van de ene dag naar de volgende dag te kopiëren, hoeft u alleen op de functietoets te drukken Afstandsbediening optioneel accessoire.

De elektronica is uitgerust met een infraroodontvanger en kan dus bediend worden met een afstandsbediening die als accessoire apart kan worden gekocht. Alle hierboven beschreven functies kunnen ook vanaf de afstandsbediening worden beheerd. Reinig de radiator als deze uitgeschakeld en afgekoeld is. Gebruik voor het reinigen van de verwarmingseenheid geen schurende of corrosieve producten, maar gebruik bijvoorbeeld water en zeep en maak met een zachte doek droog.

Reinig de kunststof delen, de bedieningsknoppen en de luchtbevochtiger uitsluitend met een droge doek; maak geen gebruik van chemische producten of alcohol. STORINGEN Gebruik bij storingen het apparaat niet, koppel het af van het elektriciteitsnet en wend u voor de reparatie uitsluitend tot een vakman die bevoegd is om werkzaamheden aan dergelijke apparaten te verrichten.

Het apparaat is gevuld met een precieze hoeveelheid mineraalolie. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan personen, dieren en eigendommen die veroorzaakt wordt door oneigenlijke interventie of onjuiste werkzaamheden aan de radiator. De elektrische en elektronische onderdelen worden 2 eco slim gebruik, met ingang van de aankoopdatum van de radiator, door een garantie gedekt. Om de garantie te doen gelden, dient een document voorgelegd te worden dat de aankoopdatum officiële kwitantie, factuur, officieel ontvangstbewijs aangeeft.

De installatie dient, in overeenstemming met de toepasselijke normen en wetten, eco slim gebruik uitgevoerd te zijn, om de garantie te kunnen doen gelden. De garantie dekt geen onderdelen die slijten door normaal gebruik, net zomin als schade die tijdens transport en installatie wordt veroorzaakt.

NL 13 14 8. MILIEU Het symbool dat hiernaast is afgebeeld en op het apparaat is aangebracht geeft aan dat voor het product de gescheiden inzameling van eco slim gebruik apparaten geldt. Aan het einde van zijn levensduur kan het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval geëlimineerd worden.

U dient het naar een specifiek inzamelingscentrum in uw buurt te brengen of het bij de verkoper in te leveren wanneer u een soortgelijk type toestel voor dezelfde gebruiksdoeleinden koopt.

De gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten is een onderdeel van het beleid voor de bescherming, de veiligheid en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en voorkomt mogelijk schadelijke uitwerkingen op de gezondheid van personen, veroorzaakt door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen die als dusdanig in de Europese richtlijnen zijn aangegeven.

Het apparaat op onjuiste wijze afvoeren is onderhevig aan sancties. De interne vloeistof wordt verwarmd door middel van een elektrische weerstand met isolatieklasse II, zelfregulerende weerstand van het PTC-type.

De elektronische besturing en controle zorgt voor de regeling van de eco slim gebruik.

Account Options

Namens de directie Het hoofd van de technische afdeling Ir. Vă invităm să citiţi cu atenţie acest manual referitor la modul corect de instalare, utilizare şi întreţinere a echipamentului. De asemenea, vă reamintim că acest manual trebuie să însoţească radiatorul în cazul în care acesta este transferat într-o altă locaţie de instalare.

INDEX 1. Pag Elemente specifice de instalare pentru baie Pag Fixarea pe perete a radiatorului Pag Panou de comandă Pag Funcţii utilizator Pag Descrierea funcţiilor