Kitty alvarado pierdere în greutate.


Lilienfeld, Steven Scott O. John Ruscio, Barty L. Beyerstein; trad. Beyerstein L Lilienfield, Scott O. Wiley-Blackwell Publishing, II. Beyerstein, Barry L. Pentru prezenta ediţie V. Halichias, Ilinca trad. Lilienfeld este profesor de psihologie la Emory University în Atlanta.

Ariile principale de cercetare ale dr.

Lilienfeld sunt tulburările de personalitate, clasificarea şi diagnosticarea psihiatrică, pseudoştiinţa în sănătatea mentală şi predarea psihologiei. Lynn deserveşte 11 comisii editoriale şi are de publicaţii ştiinţifice, inclusiv 16 cărţi. Este fost preşedinte al diviziei de hipnoză terapeutică din cadrul APA şi a fost distins de University of New York cu premiul rectorului pentru activităţi ştiinţifice şi creative.

kitty alvarado pierdere în greutate pierde aditivi în greutate

Ariile sale majore de cercetare includ hipnoza, diy bare de pierdere în greutate, imaginaţia şi disocierea psihică.

John Ruscio este conferenţiar de psihologie la College of New Jersey. Interesele sale ştiinţifice includ metodele cantitative în cercetarea psihologică şi caracteristicile pseudoştiinţei care ne ajută la delimitarea hotarelor ştiinţei psihologice.

A publicat mai kitty alvarado pierdere în greutate de 50 de articole, capitole şi cărţi, inclusiv volumul Criticai Thinking în Psychology: Separating Sensefrom Nonsense; deserveşte comisiile editoriale ale Journal of Abnormal Psychology şi Psychological Assessment; este editor asociat la Scientific Review of Mental Health Practice. Regretatul Bany L. A fost coeditor al The Write Stuffeditor asociat la Scientific Review of Alternative Medicine şi coautor al multor articole din Skeptical Inquirer şi din alte reviste de specialitate.

Tinereţe şi bătrâneţe, uitare şi amintire, somn şi vise, dragoste şi kitty alvarado pierdere în greutate, fericire şi tristeţe, boală mentală şi psihoterapie — bune sau rele, deseori ambele, acestea sunt aspectele vieţilor noastre de zi cu zi. Practic în fiecare zi, ştirile, programele de televiziune, filmele şi intemetul ne bombardează cu tot soiul de supoziţii în ceea ce priveşte o mulţime de subiecte psihologice — funcţionarea cerebrală, oamenii cu capacităţi paranormale, experienţele în afara corpului, amintirile recuperate, testarea cu poligraful, relaţiile romantice, educaţia părintească, abuzul sexual asupra copiilor, tulburările mentale, crimele sângeroase şi psihoterapia, pentru a numi doar câteva dintre ele.

Chiar şi o raită obişnuită pe la librăria din colţ dezvăluie cel puţin o duzină şi deseori zeci de cărţi de autoperfecţionare self-helpdespre relaţii, despre vindecare şi despre dependenţă, care pun pe tavă porţii generoase de sfaturi pentru a ne guverna calea pe drumul plin de obstacole al vieţii. Desigur, cei care preferă consilierea psihologică pe gratis vor găsi sfaturi cu duiumul pe internet.

În nenumărate moduri, industria psihologiei populare conturează peisajul lumii de la începutul secolului XXI. Totuşi, într-o măsură surprinzătoare, mare parte din ceea ce considerăm că este adevărat referitor la psihologie, de fapt nu este.

kitty alvarado pierdere în greutate pierderea grăsimilor de aport zilnic

Deşi se găsesc cu vârf şi îndesat în librării şi sunt uşor de accesat şi online, materialele de psihologie populară abundă în mituri şi concepţii greşite.

Într-adevăr, în lumea grăbită de astăzi a supraîncărcării informaţionale, dezinformarea referitoare la kitty alvarado pierdere în greutate este cel puţin la kitty alvarado pierdere în greutate de răspândită ca informaţia corectă.

Din nefericire, există puţine cărţi care ne pot ajuta să facem distincţia între realitate şi ficţiune în psihologia populară. Drept consecinţă, deseori ne aflăm la mila unor guru de autoperfecţionare, a unor moderatori de programe de televiziune şi a unor experţi autoproclamaţi în sănătate mentală ce dau sfaturi la radio, mulţi împărţind sfaturi psihologice care constituie un amestec confuz de adevăruri, adevăruri înjumătăţite şi erori indiscutabile.

Fără un ghid, demn de încredere, care să ne ajute să despărţim mitul psihologic de realitate, suntem expuşi riscului de a ne pierde într-o junglă de concepţii greşite. Multe dintre marile mituri ale psihologiei populare nu numai că ne induc în eroare în ceea ce priveşte natura umană, dar ne pot face, de asemenea, să luăm decizii nechibzuite în viaţa noastră de zi cu zi.

kitty alvarado pierdere în greutate poate sindromul de oboseală cronică provoca pierderea în greutate

Miturile contează. Aşa cum a observat profesorul de ştiinţă David Hammerconcepţiile ştiinţifice greşite posedă patru proprietăţi majore. Sunt convingeri referitoare la lume care 1 sunt stabile şi deseori menţinute cu tărie, 2 sunt contrazise de dovezi evidente, 3 influenţează felul în care oamenii înţeleg lumea şi 4 trebuie corectate pentru a obţine o cunoaştere exactă Stover şi Saunders, Pentru scopurile noastre, ultima proprietate este în mod special crucială.

Din punctul nostru kitty alvarado pierdere în greutate vedere, demitizarea ar trebui să reprezinte o componentă esenţială a educaţiei psihologice, deoarece concepţiile psihologice greşite şi bine înrădăcinate pot împiedica buna înţelegere a naturii umane.

Majoritatea miturilor pe care le prezentăm în această carte sunt convingeri menţinute pe scară largă ce contrazic în mod evident cercetarea psihologică. Altele sunt exagerări sau distorsionări ale unor afirmaţii care conţin un sâmbure de adevăr.

  1. Pentru Fata ei copil!
  2. cbstore, Author at unilot.ro

Oricare ar fi situaţia, majoritatea miturilor de care ne vom ocupa în această carte pot părea extrem de convingătoare deoarece se potrivesc într-o concepţie mai largă asupra naturii umane pe care mulţi oameni o consideră plauzibilă. De asemenea, multe mituri psihologice pot reprezenta eforturi logice de a conferi un sens lumilor noastre.

Aşa cum a observat sociologul şi filosoful ştiinţei Klaus Manhartde-a lungul istoriei, miturile au avut o funcţie centrală: au încercat să explice ceea ce, altfel, era inexplicabil. Într-adevăr, multe dintre miturile kitty alvarado pierdere în greutate care le discutăm în această carte, cum ar fi convingerea că s-a demonstrat că visele ar poseda un înţeles simbolic vezi Mitul 20reprezintă eforturi de a lupta cu unele dintre misterele perene ale vieţii, în acest caz cu semnificaţia care stă la baza lumilor noastre mentale din timpul nopţii.

Cartea noastră este prima care sondează întregul peisaj al psihologiei populare actuale şi care pune frecventele concepţii psihologice greşite sub microscopul dovezilor ştiinţifice. Făcând acest lucru, sperăm deopotrivă să risipim kitty alvarado pierdere în greutate larg răspândite, dar false, şi să înarmăm cititorii cu cunoştinţe exacte, pe care le pot utiliza pentru a lua decizii mai bune în lumea reală.

Tonul nostru este informai, antrenant, iar uneori lipsit de reverenţă. Am depus eforturi speciale pentru a face accesibilă cartea noastră studenţilor începători şi nespe- cialiştilor şi pentru a nu implica o educaţie psihologică prealabilă. Pentru a reuşi acest lucru, am menţinut la minimum limbajul tehnic. Drept consecinţă, această carte poate face plăcere, în mod egal, specialiştilor şi, de asemenea, nespecialiştilor.

Carolyn Și John Leagă Tayo Youtube

Începem cartea prin a sonda vasta lume a psihologiei populare, pericolele ridicate de miturile psihologice şi cele zece surse majore ale acestor mituri. Apoi, în corpul cărţii, examinăm 50 de mituri larg răspândite ale psihologiei populare. Pentru fiecare mit, discutăm răspândirea sa în populaţia generală, potenţialele sale origini şi dovezile de cercetare care au legătură cu el. Deşi unul dintre scopurile noastre principale îl reprezintă distrugerea miturilor, mergem cu mult dincolo de simpla demitizare.

Pentru fiecare mit discutăm, de asemenea, ceea ce se ştie că este adevărat în ceea ce priveşte fiecare subiect, împărtăşind astfel o cunoaştere psihologică veritabilă, pe care cititorii o pot aplica vieţii lor de zi cu zi. Fiecare capitol se încheie cu kitty alvarado pierdere în greutate serie de mituri de explorat — în total — alături de sugestii bibliografice folositoare în descoperirea acestor mituri.

Profesorii de la cursurile de psihologie ar putea considera nimerit să le dea studenţilor lor, ca subiecte de prezentare sau de lucrare semestrială, multe dintre aceste mituri adiţionale. În sfârşit, cartea se încheie cu un Apendice care conţine resurse de internet recomandate pentru explorarea variatelor mituri psihologice. Considerăm că această carte va plăcea câtorva tipuri de audientă. Psihologie şi metode de cercetare, cât şi titularii acestor cursuri vor avea un interes particular pentru prezenta carte.

Mulţi studenţi intră la aceste cursuri cu concepţii greşite privitoare la o mulţime de subiecte psihologice, astfel încât analiza critică a acestor concepţii greşite reprezintă deseori un pas esenţial către împărtăşirea unor cunoştinţe exacte. Deoarece am organizat cartea în jurul a 11 domenii acoperite, în mod tradiţional, la cursurile introductive de psihologie, cum ar fi funcţionarea cerebrală şi percepţia, memoria, învăţarea şi inteligenţa, emoţia şi motivaţia, psihologia socială, personalitatea, psihopatologia şi psihoterapia, această carte poate servi fie ca un text de sine stătător, fie ca supliment pentru aceste cursuri.

Profesorii care folosesc această carte alături de textele standard de introducere în psihologie pot desemna cu uşurinţă unele sau toate miturile din fiecare capitol în conjuncţie cu capitolul însoţitor din cursul lor.

Etimologia

Nespecialiştii interesaţi să înveţe mai mult despre psihologie vor descoperi în carte o resursă nepreţuită şi uşor de folosit, dar şi un compendiu antrenant de cunoaştere psihologică. Psihologii practicieni şi alţi specialişti în sănătatea mentală cum ar fi psihiatrii, asistentele de la psihiatrie, consilierii şi asistenţii socialiprofesorii de psihologie, cercetătorii din psihologie, precum şi studenţii absolvenţi de psihologie ar trebui, de asemenea, să descopere în această carte lucruri interesante, dar şi o sursă bibliografică valoroasă.

În sfârşit, considerăm cu modestie că această carte ar trebui să fie considerată kitty alvarado pierdere în greutate lectură recomandată să îndrăznim să spunem obligatorie? Această carte ar trebui să îi împiedice să cadă pradă exact tipurilor de neînţelegeri psihologice împotriva cărora ne avertizăm atât de viguros cititorii.

Acest proiect nu ar fi putut fi niciodată fructificat fără ajutorul câtorva persoane talentate şi dedicate. În primul şi în primul rând, îi mulţumim sincer editorului nostru de la editura Wiley-Blackwell, Christine Cardone, căreia îi datorăm nespus de multe lucruri.

Chris ne-a oferit o călăuzire nepreţuită de-a lungul acestui proiect şi îi suntem profund îndatoraţi pentru sprijinul şi încurajările sale.

Ne considerăm extraordinar de norocoşi că am lucrat cu cineva atât de competent, bun şi răbdător, cum e Chris.

kitty alvarado pierdere în greutate sfaturi grave de pierdere în greutate rapid

În al treilea rând, îi mulţumim lui Constance Adler, Hannah Rolls şi Annette Abel de la Wiley-Blackwell pentru asistenţa lor editorială şi de redactare. În al patrulea rând, le mulţumim următorilor recenzori ai ciornelor proiectului cărţii şi variatelor capitole, ale căror comentarii, sugestii şi critici constructive ne-au fost de un extraordinar ajutor pentru a îmbunătăţi schiţele noastre iniţiale.

Suntem în mod special îndatoraţi următorilor recenzori pentru consilierea lor înţeleaptă: David R. Suntem onoraţi să dedicăm această carte în amintirea dragului nostru prieten, coleg şi coautor Barry Beyerstein. Deşi contribuţia sa la acest volum a fost scurtată de o kitty alvarado pierdere în greutate neaşteptată, înla vârsta de 60 de ani, manuscrisul poartă amprenta minţii sale pătrunzătoare şi a abilităţii de a comunica idei complexe unei largi audienţe.

Ştim că Barry ar fi extrem de mândru de acest volum, care întrupează misiunea sa de a educa publicul în ceea ce priveşte promisiunea psihologiei ştiinţifice de a ne mări cunoaşterea referitoare la ce înseamnă să fii om şi la capcanele pseudoştiinţei. Ne amintim cu afecţiune de pasiunea lui Barry Beyerstein pentru viaţă şi de compasiunea pentru ceilalţi şi îi dedicăm această carte pentru a comemora moştenirea sa durabilă pentru popularizarea psihologiei ştiinţifice.

Ca autori, sperăm din toată inima să vă facă la fel de multă plăcere lecturarea acestei cărţi, pe cât de mult ne-a plăcut şi nouă să o scriem.

kitty alvarado pierdere în greutate tom kerridge pierde greutatea pentru burgeri buni

Să înceapă distrugerea miturilor! Mai mult, asemenea drepturilor noastre la viaţă, la libertate şi la căutarea fericirii, probabil le consideraţi evidente prin ele însele. Profesorii şi părinţii noştri ne-au asigurat că aceste zicale sunt corecte şi că intuiţiile şi experienţele noastre de viaţă le confirmă înţelepciunea.

Sex hardcore vids youtube

Totuşi, cercetările psihologice demonstrează că toate cele patru proverbe, kitty alvarado pierdere în greutate cum le înţeleg oamenii în mod obişnuit, sunt în mare parte, sau în întregime, greşite. Opusele nu se atrag în relaţiile romantice; din contră, tindem să fim cel mai atraşi de oameni care sunt asemănători cu noi în ceea ce priveşte personalitatea, atitudinile şi valorile vezi Mitul Mai departe, dacă nu folosim cureaua, nu înseamnă în cum să ardeți grăsimea de burtă menopauză necesar că ne răsfăţăm copiii; de fapt, pedeapsa fizică arareori reuşeşte să producă efecte pozitive asupra comportamentului lor vezi cap.

Familiaritatea cu un obiect dă naştere, de obicei, unui sentiment plăcut, şi nu unuia de repulsie; preferăm, de obicei, lucrurile pe care le-am văzut de multe ori lucrurilor pe care nu le cunoaştem vezi cap. În sfârşit, mai degrabă există un pericol decât o siguranţă în numărul mare de indivizi vezi Mitul 28 ; într-o situaţie de urgenţă, este mult mai probabil să fim salvaţi dacă asistă, mai degrabă, un singur trecător, decât un grup de trecători.

Această industrie cuprinde o reţea extinsă de surse de informaţii zilnice referitoare la comportamentul uman, inclusiv emisiuni de televiziune, programe radio în direct cu ascultătorii, filme hollywoodiene, cărţi de autoperfecţio- nare, reviste glossy, tabloide şi site-uri de internet.

Deşi industria psihologiei populare poate constitui o sursă nepreţuită de date reale referitoare la comportamentul uman, conţine cel puţin tot atâtea dezinformări câte date reale Stanovich, ; Uttal, Desemnăm prin termenul de psihomitologie tot acest vast corp de dezinformări, deoarece el constă în concepţii greşite, legende urbane şi poveşti la gura sobei în ceea ce priveşte psihologia.

kitty alvarado pierdere în greutate pierdere ideală de greutate stoughton ma

În mod surprinzător, puţine cărţi de popularizare dedică mai mult decât câteva pagini demitizării psihomitologiei, şi doar o mână de astfel de surse le oferă cititorilor instrumente de gândire ştiinţifică pentru a stați arderea grăsimilor distincţia între afirmaţiile factice şi cele care ţin de ficţiune din psihologia populară.

Drept consecinţă, mulţi oameni — chiar studenţi care au absolvit colegiul cu diplome în psihologie kitty alvarado pierdere în greutate au cunoştinţe considerabile referitoare la ceea ce este adevărat în ceea ce priveşte comportamentul uman, dar nu prea multe în legătură cu ceea ce este fals Chew, ; Della Sala,; Herculano-Houzel, ; Lilienfeld, b.

Înainte de a merge mai departe, ar trebui să oferim câteva cuvinte de liniştire. Dacă aţi crezut că toate miturile pe care le-am prezentat erau adevărate, nu există niciun motiv să vă simţiţi ruşinaţi, deoarece vă aflaţi într-o companie extraordinar de bună.

Sondajele dezvăluie că mulţi sau majoritatea oamenilor din populaţia generală Fumham, Callahan şi Rawles, ; Wilson, Greene şi Loftus,cât şi studenţii din primii ani de la psihologie Brown, ; Chew, ; Gardner şi Dalsing,Lamal, ; Mecutcheon, ; Taylor şi Kowalski, ; Vaughan, cred în aceste mituri psihologice şi în altele. Chiar şi unii profesori de psihologie cred în ele Gardner şi Hund, Dacă încă vă simţiţi puţin nesiguri în ceea ce priveşte abilitatea de a înţelege psihologia, ar trebui să ştiţi că filosoful grec Aristotel î.

El credea chiar că femeile au mai puţini dinţi decât bărbaţii! Gafele lui Aristotel ne reamintesc că inteligenţa ridicată nu oferă nicio imunitate împotriva credinţei în psihomitologie. Într-adevăr, o temă centrală a acestei cărţi este aceea că toţi putem cădea pradă afirmaţiilor psihologice eronate, în afară de cazul în care kitty alvarado pierdere în greutate înarmaţi cu cunoştinţe exacte. Acest lucru este la fel de adevărat azi, pe cât a fost în secolele trecute.

Frenologii credeau că unele capacităţi psihologice extrem de specifice, cum ar fi talentul poetic, dragostea pentru copii, aprecierea culorilor şi religiozitatea, erau localizate în regiuni cerebrale distincte, şi că puteau detecta trăsăturile de personalitate ale oamenilor măsurând tiparele de protuberanţe de pe scalpurile oamenilor credeau, în mod greşit, că ariile cerebrale lărgite creau o umflătură a scalpului.

Gama capacităţilor psihologice care se presupunea că sunt arătate de frenologi varia de la 27 la Totuşi, s-a dovedit că frenologia era un exemplu izbitor de psihomitologie răspândită pe o scară mare a societăţii. Caracterul eronat al frenologiei a fost demonstrat de studiile ce-au arătat că leziunile ariilor cerebrale identificate de frenologi cu greu cauzau vreodată deficitele psihologice pe care aceştia le-au prezis cu atâta încredere.

Deşi frenologia este acum moartă, zeci de alte exemple de psihomitologie sunt bine sănătoase. În această carte vă vom ajuta să faceţi distincţia între realitatea şi ficţiunea din psihologia populară şi vă vom oferi un set de deprinderi kitty alvarado pierdere în greutate demitizare, pentru a evalua ştiinţific afirmaţiile psihologice.

Nu numai că vom spulbera mituri larg răspândite în psihologia populară, dar vom explica ceea ce este adevărat în fiecare domeniu de cunoaştere. Sperăm să vă convingem că afirmaţiile susţinute ştiinţific în ceea ce priveşte comportamentul uman sunt la kitty alvarado pierdere în greutate de interesante — şi deseori chiar mai surprinzătoare — în comparaţie cu afirmaţiile greşite.

Acest lucru nu vrea să spună că ar trebui să eliminăm tot ceea ce ne spune industria psihologiei populare. Multe cărţi de autoperfecţionare ne încurajează mai degrabă să ne asumăm responsabilitatea pentru greşelile noastre decât să-i învinuim pe alţii pentru ele, să oferim un mediu cald şi de îngrijire pentru copiii noştri, să mâncăm moderat şi să facem exerciţii în mod regulat, precum şi kitty alvarado pierdere în greutate ne bazăm pe prieteni şi pe alte instituţii de asistenţă socială când ne simţim descurajaţi.

În general vorbind, acestea reprezintă frânturi de înţelepciune pe care probabil că broccoli ma ajutat să pierd în greutate bunicii noştri le cunoşteau.

Jocuri de sorți Cazină online canadiană Satiră de desene animate - Dacă legenda se potrivește

Problema este că industria psihologiei populare deseori amestecă astfel de sfaturi cu sugestii care sunt spulberate de dovezile ştiinţifice Stanovich, ; Wade, ; Williams şi Ceci, Cunoscutul psiholog de televiziune Dr.

Totuşi, aşa cum vom afla mai târziu vezi Mitul 23cercetarea ştiinţifică demonstrează faptul că testul poligraf nu este nimic altceva decât un detector infailibil de adevăr Lykken, ; Ruscio, Căutăm încontinuu să înţelegem ce îi face să funcţioneze pe prieteni, pe membrii familiilor, pe iubiţi şi pe străini şi ne străduim să înţelegem de ce fac ceea ce fac.

Mai mult, psihologia reprezintă o parte inevitabilă a vieţilor noastre de zi cu zi.

  • cbstore, Author at unilot.ro - Page 6 of 8
  • Primirea în greutate primă de seară
  • kity (popcarla82) - Profile | Pinterest
  • Gologan Gabriela (gologangabriela78) - Profile | Pinterest
  • Potrivit lui Ciucă, au fost prezente toate partidele, mai puţin reprezentanţii PD care au invocat faptul că nu au ştiut de întâlnire.
  • Subțiri 7 ervas
  • The brave cars and new emergency center mistificare Tayo S4 Compilation mistificație Tayo the Little Bus De ce sunt fetele sexy Bând bere de la țâțe Sex hardcore vids youtube Astronaut hookup tayo chords ukulele hallelujah Limbile austronesiene posedă în neînsemnat făurire de foneme oricine sunt stropșitoare mici decât media mondială.

Fie că este vorba de relaţiile noastre romantice, de prietenii, de lapsusurile de memorie, de izbucnirile emoţionale, de problemele de somn, de performanţele la teste sau de dificultăţile de adaptare, psihologia este peste tot în jurul nostru.

Presa populară ne bombardează aproape în fiecare zi cu supoziţii privitoare la dezvoltarea creierului, ipostaza de părinte, educaţie, sexualitate, testarea inteligenţei, memorie, infracţiuni, abuzul de substanţe, tulburări mentale, psihoterapie şi o arie uluitoare de alte subiecte. În majoritatea cazurilor suntem forţaţi să acceptăm aceste afirmaţii pe baza simplei încrederi deoarece nu am achiziţionat deprinderile gândirii ştiinţifice pentru a le evalua.

Etimologia

Acest lucru este o ruşine deoarece, deşi unele afirmaţii ale psihologiei populare sunt bine susţinute, însemnările altora nu sunt Fumham, Istoria psihologiei ne învaţă o realitate de netăgăduit: deşi intuiţiile noastre pot fi nespus de folositoare pentru generarea unor ipoteze ce vor fi testate utilizând metode de cercetare riguroase, kitty alvarado pierdere în greutate sunt deseori teribil de defectuoase ca mijloace de determinare a corectitudinii acestor ipoteze Myers, ; Stanovich, Pentru a înrăutăţi şi mai mult lucrurile, kitty alvarado pierdere în greutate după ce facem ceva, venim cu explicaţii care sună rezonabil, dar care sunt false Nisbett şi Wilson, Drept consecinţă, ne putem convinge pe noi înşine că înţelegem cauzele comportamentelor noastre chiar şi atunci când nu este aşa.

Vederile lui Prager în ceea ce priveşte simţul comun sunt probabil împărtăşite de mulţi oameni: Folosiţi-vă bunul simţ. Nu-mi amintesc să fi dat vreodată peste vreun studiu valid care să fi contravenit judecăţii sănătoase. Prager,p. Filosoful scoţian al secolului al XVIII-lea Thomas Reid argumenta că toţi ne naştem cu intuiţii de bun simţ şi că aceste intuiţii reprezintă cel mai bun mijloc de a ajunge la adevăruri fundamentale referitoare la lume.

Mai recent, într-un editorial din New York Times, bine-cunoscutul autor de lucrări ştiinţifice John Horgan a făcut apel la o reîntoarcere la bunul simţ în evaluarea teoriilor ştiinţifice, inclusiv a celor din psihologie.

Pentru Horgan, mult prea multe teorii din fizică şi din alte arii de ştiinţă modernă contrazic bunul simţ, o tendinţă pe care o consideră profund îngrijorătoare. În plus, ultimii câţiva ani au fost martorii unei proliferări a cărţilor de vulgarizare a ştiinţei, unele chiar foarte bine vândute, care pune pe primul plan puterea intuiţiei şi a raţionamentelor spontane Gigerenzer, ; Gladwell, Majoritatea acestor cărţi recunosc limitările bunului simt în eva- i j luarea adevărului informaţiilor ştiinţifice, dar critică faptul că psihologii au subestimat în mod tradiţional acurateţea intuiţiilor noastre.

Contrar lui Dennis Prager, studiile psihologice care dau peste cap simţul nostru comun au uneori dreptate, într-adevăr, unul dintre scopurile noastre principale în această carte este de a vă încuraja să nu aveţi încredere în bunul simţ atunci când evaluaţi anumite ipoteze psihologice. Ca regulă generală, ar trebui să analizaţi dovezile de cercetare, şi nu intuiţiile dumneavoastră, atunci când decideţi dacă o afirmaţie ştiinţifică este corectă.